Tarvitseeko kotisi sisäilman fixiä tai kuntokartoitusta?


Puutteellinen ilmanvaihto: 

-Tunkkainen haju, vedon tunne, kuiva ilma, viemärin haju yms ..?

Pitääkö ilmanvaihto koneesi epämääräistä ääntä?

-Meiltä myös moottoreiden ja puhaltimien laakereiden vaihto, aina ei tarvitse ostaa kalliita moottoreita!

Huonolle sisäilmalle on aina jokin syy !

         

Luotettevaa ja vastuullista palvelua järkevillä hinnoilla.


Hyvin toimiva ilmastointi on yksi eniten asumisviihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Tutkimusten mukaan epäpuhdas sisäilma ja riittämätön ilmanvaihto on suurimpia altistajia keuhko- ja hengityssairauksille, samoin ne ovat yksi suurimpia syitä talojen home- ja lahovaurioiden esiintymiseen.

Oikein toteutettu ilmanvaihto pitää sisäilman puhtaana,takaa riittävän raittiin ilman, säästää energiaa ja pitää kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden tasapainossa.


Puhdas sisäilma  

Hyvään terveyteen ja hyvinvointiin kuuluu yhtenä osana myös puhdas sisäilma. Ilma on sitä mitä hengität. Hapentarpeen ja keuhkoissa syntyvän hiilidioksidin poistamiseksi ihmisen keuhkojen kautta kulkee yli 15000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Mitä puhtaampaa tämä ilma on, sitä paremmin elimistö voi. 

Mitä Ilma on:

llma koostuu typestä (78,08 %), hapesta (20,94 %), argonista (0,93 %), hiilidioksidista (0,03 %) ja muista kaasuista. Epäpuhtauksia ovat esim. hiilidioksidi, radon, formallehydin, tupakansavu sekä kosteushaitat.  

Ilmanvaihdon puhdistustyö :      

Suositeltu huoltoväli on 5 vuotta, painovoimaisten järjestelmien osalta 10 vuotta. Suodattimien vaihto suoritetaan lähes kaikissa kiinteistöissä liian harvoin. Jotta iv-laitteistot toimisivat halutulla tavalla, suodattimet pitäisi vaihtaa vähintään 2-3kertaa vuodessa.   

Puhdistuksen aikana ilmanvaihtokanavat alipaineistetaan ja harjataan koneellisesti. Pölyt ja muut epäpuhtaudet eivät pääse oleskelutiloihin vaan kulkeutuvat alipaineistajan kautta erilliseen suodatinyksikköön. Näin myös työnjälki on siisti.  

Puhdistuksen aikana puretaan moottorit, lämmöntalteenottokenno / lämmönsiirrin ja suodattimet. Koneen pinnat pyyhitään kostealla liinalla ja pesuaineella. Moottoreiden siivekkeet harjataan, kenno pestään ja samalla tarkistetaan kondenssiveden poisto.


Mittaukset +säädöt

Ilmamäärien mittaukset ja venttiilien säädöt voidaan tehdä myös erikseen toimeksiantona, sisältäen mittauspöytäkirjan kuten uudisrakentamisen yhteydessä ennen asunnon käyttöönottoa.  
Ilmamäärät pyritään säätämään rakennuspiirustuksiin suunniteltujen ilmamäärien mukaisiksi. Tulo- ja poistoilman suhde säädetään niin, että poistoilmaa on 5-10 % enemmän. Mittaus tapahtuu pääsääntöisesti paine-eromittarilla.

Vaikka ilmanlaatu olisi hyvä, ei se riitä takaamaan hyvää ilmanvaihtoa jos tasapainoitukset eivät ole kohdallaan. Säätöjen on oltava suunniteltujen arvojen mukaiset. Oikeat ilma-määrät takaavat että huoneistossa on riittävä ilmanvaihto. Jos paine- suhteet eivät ole kohdallaan saattavat hajut ja epäpuhtaudet kulkeutua tiloista toisiin.                

Ilmanvaihtotyöhön kuuluu:

 -Ilmanvaihtokanavien puhdistus 
- Ilmanvaihtojärjestelmän alipaineistus 
- Ilmanvaihtokoneen puhdistus / pesu
- Venttiilien pesu, mittaukset ja säätö

- Asiakkaalle puhdistus-ja mittaus pöytäkirja 

Asennukset / Saneeraukset 

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon koneiden asennukset. Iv- koneiden moottoreiden ja puhaltimien laakereiden vaihto. Korvausilma venttiilien asennukset seinään tai esim. tuuletusikkunaan. Velcon termostaatilla toimivia korvausilmaventtiilejä tms . 

Ota yhteyttä niin kartoitetaan tilanne yhdessä. Tulen aina katsomaan työkohteen paikanpäälle etukäteen, ennen työtarjousta.

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Saat vähentää 40 % työn osuudesta - omavastuu 100€ .

 

ILMANVAIHTO TYÖT- HÄMEENLINNA - IV NUOHOUS -ilmastointi puhdistus hämeenlinna
  

                                              Ota yhteyttä 

 

Työ suoritetaan käyttämällä pyöriviä harjoja ja alipaineistamalla kanavistot.  

Huippuimurin puhdistus.

Ilmalämpöpumppu asennukset ja huolto

Poistoilmaventtiilin  mittaus + säätö

Meiltä Velcon korvausilmaventtiilit asennettuna.
Meiltä Velcon korvausilmaventtiilit asennettuna.

VELCO-korvausilmaventtiilissä termostaatti säätää automaattisesti venttiilin avausta ulkolämpötilan mukaan + 10 °C ja -5 °C välillä. Tätä kylmemmällä ilmalla jo muutaman millin minimiavaus takaa riittävän ja vedottoman ilmanvaihdon.